ทำ Infographic แล้วเอาไปใช้ที่ไหน

บางคนอยากทำ Infographic เพราะรู้ว่าเป็นสื่อในการนำเสนอที่น่าสนใจ เข้าใจง่ายสร้างผลลัพธ์ที่ดี แต่ไม่รู้ว่าจะนำสื่อ Infographic ไปสอดแทรกหรือใช้ในโอกาสใดได้บ้าง

Motion Info Studio จะหยิบหยกสถานการณ์และช่องทางในการนำ Infographic ไปใช้เพื่อสร้างความแตกต่างที่น่าสนใจ ให้แก่เจ้าของข้อมูลกันค่ะ

1. ในงานวิจัย เราสามารถทำ Infographic เป็นบทสรุปตอนท้ายในแต่ละบทหรือแต่ละเรื่องของงานวิจัย เสมือนเป็นการรวบยอดองค์ความรู้และสรุปประเด็นงานวิจัยของข้อมูลที่ศึกษามาให้ง่ายแก่ผู้อ่านและผู้ที่ต้องการศึกษางานวิจัย

2. เอกสารและสื่อประกอบใน Presentation หากการพรีเซ็นรายงานรูปแบบเดิมๆ เปิด Powerpoint อ่านเลื่อนมาเลื่อนไปสร้างความน่าเบื่อให้ทั้งผู้นำเสนอและผู้ฟัง การใส่ภาพ Infographic จะเป็นการจับประเด็นให้น่าติดตาม ผู้ฟังเกิดความสนใจ ผู้นำเสนอก็สามารถอธิบายตามภาพกราฟฟิคหรือหัวข้อที่อยู่บนสไลด์ได้อย่างราบรื่น เลิกการ Present แบบเดิมๆที่น่าเบื่อไปได้เลย

3. หนังสือหรือนิตยสาร ต้องยอมรับว่าการอ่านหนังสือที่มีตัวหนังสือตลอดทั้งเล่ม ไม่เป็นที่นิยมมากนักเท่ากับหนังสือที่มีภาพประกอบการบรรยาย อธิบายในหนังสือ เพราะสร้างความสนใจ เป็นการรวบความคิดในการอ่านให้เข้าใจง่ายขึ้น น่าติดตาม คนอ่านรู้สึกไม่เคร่งเครียด และเพลิดเพลินในการอ่านมากยิ่งขึ้น หนังสือที่เรามักพบเห็นส่วนใหญ่ในการใช้ Infographic คือหนังสือประเภทการตลาด How to การบริหาร การเงิน จิตวิทยา เป็นต้น

4. เว็บไซต์ เสมือนเป็นหน้าร้านในโลกออนไลน์ที่บอกว่า เราเป็นใคร ทำอะไร มีสินค้าหรือบริการอะไร ช่องทางการติดต่อ ทั้งอาจจะมีการนำเสนอผลงานที่ผ่านมา รีวิวจากผู้ใช้งาน นำเสนอข่าวสารและโปรโมชั่น Infographic มีส่วนช่วยอย่างมากในการทำให้ผู้ชมหน้าเว็บไซต์เกิดความสนใจ เข้าใจ สิ่งที่ต้องการถ่ายทอดได้มากขึ้นกว่ารูปแบบการอธิบายด้วยตัวอักษรเพียงอย่างเดียวตลอดเว็บไซต์ จากงานวิจัยเว็บไซต์ที่มีวีดีโอหรือสื่อ Infographic ยังสามารถดึงดูดให้ผู้ชมเว็บไซต์ อยู่ชมเว็บไซต์นานยิ่งขึ้น (ในหัวข้อถัดไปเราจะมาแนะนำการใช้สื่อ Infographic บนหน้าเว็บไซต์ให้น่าติดตามมากยิ่งขึ้นกันค่ะ)

5. บนสื่อโปสเตอร์ โบชัว คู่มือ สื่อประชาสัมพันธ์เหล่านี้ มักมีภาพสินค้า ภาพนายแบบ นางแบบถือผลิตภัณฑ์ จนคนทั่วไปเกิดความเคยชินที่จะไม่หยุดอ่านหรือสนใจข้อมูลหากไม่ใช่สินค้าที่รู้จักอยู่แล้ว หรือเป็นนายแบบนางแบบที่ชื่นชอบ หากเปลี่ยนรูปแบบของสื่อ ให้มีภาพประกอบและให้ข้อมูลในรูปแบบของ Infographic ก็จะสามารถสร้างความแปลกใหม่ในการเข้าถึง สร้างความสนใจและเข้าใจสินค้าและบริการของเราได้อย่างรวดเร็ว

Infographic สามารถนำไปประกอบได้แทบจะทุกสื่อ ขึ้นอยู่กับว่าจะออกแบบและดึงข้อมูลให้มีความกลมกลืน ชัดเจน น่าสนใจเหมาะสมได้อย่างไร การทำ Infographic จึงต้องอาศัยประสบการณ์ ความรู้ทางศิลปะ การออกแบบ ภาษา การตลาดประกอบเข้าด้วยกันเพื่อผลลัพธ์ที่ตรงวัตถุประสงค์และความต้องการ