# รับทำ Infographic

Infographic คือ Information + Graphic

หากจะอธิบายง่ายๆก็คือ การนำข้อมูลที่ต้องการนำเสนอมาแปลงเป็นภาพ เพื่อให้สื่อสารได้อย่างน่าสนใจ สะดุดตา และเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น

ส่วนวัตถุประสงค์ ของการสื่อสารโดยใช้ Infographic นั้นขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ส่งสาร ซึ่งในปัจจุบัน มักนิยมนำ Infographic มาใช้เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารองค์กร และการโฆษณามากยิ่งขึ้น  แต่ไม่ว่าวัตถุประสงค์จะเป็นอะไร เรารับทำ Infographic เพื่อให้ตอบโจทย์ตรงตามความต้องการของลูกค้าในทุกวัตถุประสงค์

ติดต่อเราได้ทาง

Contact Form หรือ
อีเมล์: info@motioninfostudio.com
โทรศัพท์: 088-2455429

*หากท่านสนใจสอบถามค่าใช้จ่ายหรือประเมินราคาในการทำงาน สามารถส่งไฟล์ภาพ หรือรายละเอียดของงานมาให้เราผ่านทางอีเมล์ เราจะติดต่อกลับทันทีภายใน 24 ชั่วโมง