สี Brand สำคัญยังไงนะ?

เพราะสิ่งแรกที่ผู้บริโภครับรู้เกี่ยวกับ Logo ของคุณคือ สี นั่นเอง   จากการศึกษาพบว่า “สี”  ของผลิตภัณฑ์มีผลกับการตัดสินใจซื้อของลูกค้ามากถึง 60-80 %

Brand ดังๆส่วนใหญ่เค้าใช้สีอะไรกัน?

ใน 100 Brand ดังระดับโลกใช้สีฟ้า 33% สีแดง 29% สีเทาหรือดำ 28% และสีเหลือง 13% และสีแต่ละสีก็ยังกระตุ้นให้คนตอบสนองแตกต่างกันไป
ลงไปดูรายละเอียดที่ infographic สวยๆจาก columnfive ด้านล่างนี้กันเลย

http://wp_media-prod.s3.amazonaws.com/app/uploads/2013/09/marketo-infographic-true-colors-what-your-brand-colors-say-about-your-business.jpg

ที่มา :  http://columnfivemedia.com/work-items/marketo-infographic-true-colors-what-your-brand-colors-say-about-your-business/