เขียนสคริปต์ Video Infographic ให้ดีด้วย 7 ขั้นตอน ทำอย่างไร

สคริปต์ Video Infographic
# สคริปต์ Video Infographic

Video Infographic นอกจากการคิดรูปแบบการนำเสนอที่ต้องออกแบบกราฟฟิคให้น่าสนใจแล้ว สิ่งสำคัญที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายของการทำ Video Infographic พื้นฐานเลยคือ การเขียนสคริปต์ที่สามารถถ่ายทอดเนื้อหาสำคัญได้อย่างตรงประเด็น กระชับ ได้ใจความ ดึงดูดและน่าสนใจ มาดูกันว่า ขั้นตอน 7 ขั้นตอนที่จะทำให้เขียนสคริปต์ Video Infographic ให้ได้ดี นั้นมีอะไรบ้าง

1. กำหนดวัตถุประสงค์ของเนื้อหา

หลังจากที่ได้รับบรีฟหัวข้อเนื้อหามาแล้วสิ่งที่ต้องทำต่อมาคือ การตอบคำถามของวัตถุประสงค์ของการทำวีดีโอได้แก่ ทำวีดีโอขึ้นเพื่ออะไรเช่นแนะนำองค์กร สินค้า แนะนำกระบวนการ ขั้นตอนการทำงาน หรือเพื่อให้ข้อมูล ต่อมาใครคือผู้ชม ช่วงวัยใด ผู้หญิงหรือผู้ชายซึ่งน่าจะมีรสนิยม ชื่นชอบรูปแบบการนำเสนอแบบใด เป็นคนภายในองค์กร หรือนอกองค์กร

2. การลำดับการเล่าเรื่อง

เริ่มจากการทำความเข้าใจเนื้อหา วางแผนรูปแบบ นำเสนอจัดวางประเด็นสำคัญจะวางไว้ช่วงต้น ช่วงกลาง หรือช่วงท้าย นำเสนอรูปแบบการเล่าเรื่อง เริ่มจากปัญหา หรือตามลำดับกระบวนการทำงานเป็นขั้นตอน หรือเล่าแบบตรงไปตรงมา ซึ่งหลักสำคัญต้องคำนึงถึงเนื้อหาและการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอให้น่าสนใจ

3. ย้ำ Call-To-Action

 เมื่อผู้ชม รับชมจนจบแล้ว สิ่งที่เราต้องการต่อไปคือให้คนดูทำอะไร การย้ำ Call-To-Action เป็นการสร้างการสรุปที่ย้ำให้ผู้ชมนั้นคล้อยตาม โน้มน้าวไปยังเป้าหมายที่เราวางไว้หลังจากที่ได้ชมวีดีโอจนจบ เช่นทิ้งท้ายว่า ชมข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.motioninfostudio.com หรือสามารถเลือกซื้อสินค้า ได้ที่ 088-245-5429  โทรมาหาเราตอนนี้ หรือร่วมบริจาคได้ที่..... เป็นต้น

4. ตัดคำฟุ่มเฟือย

สังเกตุช่วงที่อ่านตรวจทานสคริปต์แล้วรู้สึกว่าเจอคำนี้ถี่จนเกินไป อ่านออกเสียงแล้วสะดุด ไม่ลื่นหู ให้ลองตัดคำนั้นออกห่างไม่ทำให้เสียใจความสำคัญ

5. เว้นช่วงแล้วกลับมาใหม่

นี้คือเทคนิคอีกหนึ่งอย่างคือ หากเขียนเสร็จแล้วให้ลองเปลี่ยนอิริยาบถทำอย่างอื่น เช่น เข้าห้องน้ำพักผ่อน ทานข้าว ทานขนม แล้วลองกลับมาอ่าน สคริปต์อีกครั้ง อาจจะได้เห็นอีกมุมมองในการเขียนที่จะทำให้เรื่องน่าสนใจยิ่งขึ้น เพราะการที่เราจดจ่อกับสิ่งนั้นมากเกินไปจะทำให้เกิดความตึงเครียด แล้วจะเป็นการปิดกั้นความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งการพักแล้วกลับมาตรวจทานอีกครั้ง จะทำให้เกิดไอเดียและความรอบครอบมากยิ่งขึ้น

6. อ่านออกเสียงสมมุติตัวเป็นนักพากษ์

เรื่องที่สำคัญของสคริปต์ Video Infographic อีกประการหนึ่งคือ การสื่ออารมณ์ไปยังผู้ชม สคริปต์ที่ดีต้องสามารถดึงดูดผู้ชมและสะกดให้หยุดฟังได้ ดังนั้นเมื่อเขียนเสร็จ ตรวจทานแล้วให้อ่านออกเสียงใส่อารมณ์ตามสคริปต์สมมุติตัวเราเป็นนักพากย์และอย่าลืมจับเวลาเพื่อเช็คจำนวนนาทีโดยประมาณเพื่อไม่ให้เกินจำนวนนาทีที่กำหนดไว้ เช็คว่าคำที่เลือกใช้ เนื้อหาในสคริปต์นั้นน่าสนใจ ดึงดูดแล้วหรือไม่ หากยังไม่พอใจก็ทำการปรับแต่งสคริปต์อีกครั้ง

7. หาผู้ชมจำลอง

ลองนำสคริปต์ไปอ่านแบบใส่ Feelingให้คนรอบตัวฟังอีกครั้ง แล้วลองเช็คดูโดยสอบถามว่าเนื้อเรื่องที่เราเขียนนั้นมีความเข้าใจหรือไม่ มีความวกวน งงส่วนไหนไหม หรือน่าเบื่อเกินไปหรือเปล่า และลองสอบถามว่า เรื่องที่ได้ฟังนั้นมีความน่าสนใจดีแล้ว หรือควรจะปรับแก้อย่างไรบ้างหรือไม่