ทำ infographic

เราต่างทราบกันดีว่า Infographic กำลังเป็นที่นิยมของหน่วยงานเอกชน ราชการ นักธุรกิจ เจ้าของกิจการ นักการตลาด นักสื่อสารองค์กร และผู้ที่ต้องการสร้างการรับรู้ในวงกว้าง เพราะ Infographic นั้นสามารถสร้างการดึงดูดให้เกิดความสนใจ การรับรู้ เข้าชม ติดตามและแชร์ต่อในปริมาณมากและรวดเร็ว จึงเป็นประโยชน์ในการกระจายข้อมูลข่าวสาร และโฆษณาไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ทั่วถึงและรวดเร็ว

แต่ก็ยังมีข้อสงสัยว่า เนื้อหาประเภทใดที่จะเหมาะสมนำมาทำเป็น Infographic ได้บ้าง Motion Info Studio จึงขอหยิบประเด็นที่คนส่วนใหญ่นิยมทำทั้งจากทฎษฎีและประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาของ Motion Info Studio ที่ทำให้กับลูกค้าของเรานะคะ

ประเด็นที่นิยมทำ Infographic ได้แก่

  1. Hot News คือข่าวเด่น ประเด็นฮ๊อต ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ โรคระบาด เปิดตัวสินค้าใหม่ เนื้อหาอะไรก็ตามที่นำเสนอออกมาทันอยู่ในกระแสความนิยมและการพูดถึงในขณะนั้น
  2. How to เป็นการนำเสนอข้อมูลที่แนะนำขั้นตอนกระบวนการ ขั้นตอน อธิบายสิ่งนั้นๆให้เข้าใจง่าย ทำตามได้ง่าย เช่น วิธีการออมเงิน ขั้นตอนการใช้แอพลิเคชั่นตัวใหม่ เป็นต้น
  3. Report หากการรายงานรูปแบบเดิมๆสร้างความน่าเบื่อให้แก่คนอ่าน การทำ Infographic ก็สามารถดึงดูดผู้ชม ผู้ฟัง หรือผู้อ่านให้เข้าใจเนื้อหา สนใจการนำเสนอของเราได้มากขึ้น หากเป็นการนำเสนอรายงานที่ต้องมีคนเข้าฟังก็เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ทันสมัย น่าเชื่อถือ น่าสนใจแก่ผู้รายงานได้มากยิ่งขึ้น
  4. Compare การเปรียบเทียบข้อมูลด้วย Infographic จะสามารถเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจน น่าสนใจ ไม่น่าเบื่อเหมือนการใช้ข้อมูลที่นำเสนอด้วยตาราง หรือตัวอักษรเพียงอย่างเดียว ผู้อ่านยังเห็นการเปรียบเทียบที่ชัดเจนสร้างผลลัพธ์ในการตัดสินใจได้อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้นตัวอย่างเช่น การเปรียบเทียบสินค้าของเรากับสินค้าของท้องตลาด การเปรียบเทียบพรรคการเมือง การเปรียบเทียบโปรโมชั่น หรือการเปรียบเทียบแพ็คเกจเป็นต้น
  5. Timeline คือการใช้ Infographic นำเสนอเรื่องราวความเป็นมา ลำดับขั้นตอน เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ เล่า Story ของแบรนด์ เราขั้นตอนลำดับขั้นต่างๆ เพื่อสร้างการรับรู้ที่มาที่ไป สร้าง Inner ร่วมให้แก่แบรนด์ ให้เข้าถึงง่าย สร้างความใกล้ชิดระหว่างแบรนด์และลูกค้ามากยิ่งขึ้น
  6. Information คือการนำเสนอข้อมูลทั่วไปในเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งเนื้อหานั้นอาจเป็นไปเพื่อต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคม เพื่อต้องการเพิ่มยอดขาย หรือเพื่อสร้างกระแสสู่การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค ซึ่งวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลนั้นแตกต่างกันไปตามประเภทของเนื้อหานั้น

จะเห็นได้ว่าการทำ Infographic นั้นสามารถรองรับได้ทุกๆความต้องการของผู้ส่งสารทั้งนี้หากคุณอยากทำ Infographic แต่ยังไม่รู้ว่าจะทำ Infographic แบบใดดี สามารถปรึกษาทีมงาน Motion Info Studio เพื่อช่วยวิเคราะห์ให้ Infographic ของคุณตอบโจทย์ความต้องการของคุณมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็น การสมัครสมาชิก แนะนำสินค้า โปรโมชั่น แพ็คเกจ การสร้างเรื่องราวInner ร่วมกับแบรนด์ของคุณ หรือจะเป็นการให้ข้อมูลประโยชน์ส่วนผสมต่างที่อยู่ผลิตภัณฑ์ของคุณเราก็สามารถช่วยคุณแก้ปัญหาเหล่านี้ได้เช่นกันค่ะ